Cezary Eugeniusz Urbański (1960)

 

Dotychczasowe publikacje tłumacza Kursu cudów

Autor zagraniczny Tytuł zagraniczny Tytuł polskiego wydania Rok polskiego wydania Polski wydawca
M. Scott. Peck The Road Less Traveled Droga rzadziej wędrowana
1994/2002/2014
SIAK/Zysk i Ska
John Bradshaw HOMECOMING - Reclaiming and Championing Your Inner Child Powrót do swego wewnętrznego domu - jak odnaleźć i otoczyć opieką wewnętrzne dziecko
1995/2008/2016
Medium
Rolf Herkert Die 90 Sekunden Pause Relaks w 90 sekund
1995
DWK KOS
Friends in Recovery The 12 Steps for Adult Children from Addictive and Other Dysfunctional Families 12 Kroków dla Dorosłych Dzieci (z uzależnieniowych i innych rodzin dysfunkcyjnych
1996
AKURACIK
Terence T. Gorski Understanding the Twelve Steps - A Guide for Councelors, Therapists and Recovering People Zrozumieć 12 Kroków - poradnik dla instruktorów, terapeutów i tych, którzy zdrowieją
1998
AKURACIK
Terence T. Gorski Questionnaire of the Twelve Steps Completion Kwestionariusz Stopnia wykonania Dwunastu Kroków
1998
AKURACIK
Dr Elizabeth Hanson Hoffman, Christopher Douglas Hoffman 

Quit Smoking according to Twelve Steps Program Rzucisz palenie
W oparciu o program 12 Kroków
2001 
AKURACIK
Jeanne E.
 
Twelve Steps for Tobacco Smokers Dwanaście Kroków dla palaczy tytoniu
2001
AKURACIK
Gail Sheehy Menopause. The Silent Passage Menopauza. Na te nowe dni trzeba też coś mieć
2002
nieopublikowana
Paul Roland Meditation Solutions Uzdrawiające medytacje. Przewodnik po medytacjach dla zdrowia i pokoju umysłu
2002
Zysk i Ska
Harold S. Kushner Living a Life that Matters. Resolving the Conflict between Conscience and Success Być kimś. Jak odnieść sukces i pozostać wiernym samemu sobie
2003
Zysk i Ska
Wallerstein, J. S.,
Blakeslee, S.
What About Kids? Rising your Children Before, During and After Divorce Rozwód. A co z dziećmi?
2005
Zysk i Ska
Ken Wilber A Theory of Everything Integralna teoria Wszystkiego
2006
Zysk i Ska
Anonimowy
(Helen Schucman)
A Course in Miracles Kurs cudów
2006
Urbański
&Kozłowski
Gary R. Renard The Disappearance of the Universe Zniknięcie wszechświata
2008
Kozłowski
&Urbański
Anonimowy
(Helen Schucman)
Supplements to A Course in Miracles. Psychotherapy... The Song of Prayer Suplement Kursu cudów. Psychoterapia... Pieśń modlitwy
2009
nieopublikowane
Jean Liedloff The Continuum Concept W głębi kontinuum
2010/2015
Mamania
Kenneth Wapnick, Ph.D.

The Workbook of A Course in Miracles. ItsPlace in the Curriculum. Theory and Practice
(8 kaset audio z warsztów K. Wapnicka w Roscoe w dn 24-27 kwietnia 1992 r.

Kursu cudów. ćwiczenia dla studentów. Komentarz i uwagi praktyczne (transkrypt oryginalnych kaset).
2010
WIAKC
Kenneth Wapnick, Ph.D. The Journey Home. "Obstacles to Peace" in A Course in Miracles Wędrówka do domu. "Przeszkody dla pokoju" w Kursie cudów.
2013

WIAKC

Kenneth Wapnick, Ph.D. The Message of
"A Course in Miracles" vol. 1 - All are called; vol. 2 - Few choose to listen
Orędzie Kursu cudów. tom 1 - Wszyscy są wezwani; tom 2 - Niewielu decyduje się słuchać
2014

WIAKC

Kenneth Wapnick, Ph.D. Absence from Felicity. The Story of Helen Schucman and Her Scribing of
"A Course in Miracles"
Pozbawiona szczęśliwości. Historia Helen Schucman i spisywania Kursu cudów
2016
WIAKC

Powrót do strony głównej

This website Copyright © 2006-2016 by Cezary Urbański