Anglojęzyczny serwis poświęcony ruchom religijnym Religious movements - A Course in Miracles

obiektywny i bezstronny, encyklopedyczny profil Kursu cudów. Bogata bibliografia. Wydawca prosi przedstawicieli mediów i organizacji monitorujących działalność sekt w Polsce o korzystanie z tego źródła informacji przy pisaniu artykułów i opracowywaniu innych materiałów zamiast opierania się na fałszywych informacjach udzielanych przez osoby niekompetentne.