Nowe wydanie Kursu cudów – przejrzane
i poprawione

 

 

W listopadzie 2006 roku, po 11 latach prac nad przekładem, wydaliśmy pierwsze drukowane wydanie Kursu cudów. Po kolejnych sześciu miesiącach ukazało się wydanie Wydawnictwa Centrum w opracowaniu ś.p. Lucy Rudnickiej.

Mimo ogromnych starań - moich i Lucy - w obu wydaniach występują błędy. Za wyjątkiem pewnych podstawowych pojęć, niepoprawnie przetłumaczonych w Wydaniu Centrum, nie są to błędy krytyczne. Mogą jednak znacznie utrudnić zrozumienie - zwłaszcza "Tekstu" i praktykowanie idei "Ćwiczeń".

Podczas 15 lat, jakie upłynęły od opublikowania pierwszego wydania "Kursu cudów" przetłumaczyłem i wydałem 3 książki największego znawcy "Kursu cudów", jakim był ś.p. Kenneth Wapnick oraz "Materiały źródłowe Kursu cudów - tom 1 - Tekst", które odtworzyłem na podstawie maszyopisu źródłowego oraz odręcznych notatek skryby Kursu - Helen Schucman. Te piętnastoletnie studia Kursu cudów pozwoliły mi wyeliminować w obecnie przygotowywanym wydaniu błędy z pierwszego wydania. Studiowanie "Kursu cudów" i jego praktykowanie powinno być z tym wydaniem łatwiejsze.

Czy nie można było od razu przygotować bezbłędnego wydania? Nie było to możliwe ze względu na brak profesjonalnego wsparcia za strony amerykańskich Fudacji nadzorujących program przekładów. Fundacja sprawdzała przekład prosząc o dokonanie "reverse translation" - czyli z polskiego na angielski. Metoda ta może sprawdzić jakość przekładu w bardzo ograniczonym zakresie.

Można zatem powiedzieć, że nic nie zwolni tłumacza z obowiązku ponownego, krytycznego przejrzenia przekładu po pewnym czasie. Problem ten nie dotyczy tylko polskich przekładów i dlatego również inne wydania będą przeglądane i poprawiane

Tu warto przypomnieć wyjaśnienia podane przez Jezusa podczas dyktowania Kursu:

Sprzeczność Moich słów oznacza brak rozumienia lub błędy skrybów, które koryguję, czyniąc wszelkie wysiłki. Lecz nie są istotne. Z Biblią jest ten sam problem. Zapewniam cię, że nadal jest edytowana. Zważ na moc Mojego Słowa, wyrażającą się tym, że ostało się wobec wszystkich ataków błędu i jest Źródłem Prawdy.

Myślę, że słowa te odnoszą się nie tylko do skrybów, lecz również tłumaczy. Wyjaśniają, czemu mimo najszczerszych starań trudno o bezbłędny przekład, o ile taki w ogóle istnieje. Dzięki Bogu: "Tłumaczem praw Bożych dla tych, którzy ich nie rozumieją, jest Duch Święty". Jeśli mamy wątpliwości, pytajmy. Jeśli zechcemy usłyszeć, usłyszymy odpowiedź.

 


Kup książkę

website copyright ©2006-2021 by RZET Cezary Urbański