1 str. urtekstu "Kurcu cudów"

Tłum: Będziesz widzieć cuda [czynione] twoimi rękoma przeze mnie. Powinnaś zaczynać każdy dzień modlitwą "Pomóż mi wykonywać jakiekolwiek cuda, jakich dziś chcesz ode mnie."

 

Kompletne wydanie Kursu cudówZajęcia Wydawnictwa i Akademii Kursu cudów 2016-2018

Informacje ogólne

Celem publikacji i zajęć prowadzonych przez Wydawnictwo i Akademię "Kursu cudów" jest ułatwienie zrozumienia i stosowania potęgi nauk zawartych w tym niezwykłym materiale. W Pozbawionej szczęśliwości - Historii Helen Schucman i spisywania "Kursu cudów" czytamy:

(...) Helen zawsze twierdziła, że Kurs cudów był dla bardzo niewielu, tych wspominanych już "pięciu czy sześciu osób". Bez względu na liczbę, jaką Helen miała na myśli, ja zawsze też byłem zdania, że ta ścieżka z pewnością nie jest dla mas (...). Dla nas bezspornym był fakt, że wielkość systemu myślowego wykładanego w Kursie cudów wyklucza możliwość jego akceptacji w całości przez przeciętnego odbiorcę. Jednym z kilku specyficznych zaleceń przekazanych Helen przez Jezusa odnośnie Kursu cudów było to, że jego trzy księgi – Tekst, Ćwiczenia dla studentów i Podręcznik dla nauczycieli – nigdy nie powinny być sprzedawane osobno czy w jakikolwiek sposób skracane. Zatem dla nas było oczywiste, że bez względu na to, co świat będzie czynił z tymi trzema księgami, oficjalnie forma Kursu cudów nie powinna być zmieniana a jego przesłanie nie powinno być "rozmieniane na drobne". (...)

(...) mimo lęku Helen przed stosowaniem nauk Kursu w swoim życiu, jej ego cechowała mała tolerancja tych, którzy w swej hipokryzji twierdzili, że zrozumieli i opanowali po mistrzowsku jego głębokie nauki jak też tych, którzy prezentowali je w sposób powierzchowny. Mówiąc, że Kurs jest dla niewielu – o czym była już mowa – Helen miała na myśli, że tylko nieliczni będą rzeczywiście gotowi zrozumieć je i z powodzeniem stosować na co dzień, bo Helen dobrze wiedziała, jakim wyzwaniem dla świata będzie ten trudny materiał. Dla niej było zrozumiałe, że przerażone ego będzie starało się zapobiec akceptacji radykalnego przebaczenia i prawdy, nauczanych przez autora Kursu. Dlatego bardzo ją bolało, gdy wkrótce po jego opublikowaniu już była świadkiem wypaczania jego nauk. (...)

(...) Helen umiała przejrzeć na wylot tych studentów i stawali się oni obiektami jej szyderstw i gniewu, choć nigdy nie mówiła im tego w twarz, o ile ich osobiście nie znała. Jej pogląd, że Kurs cudów jest dla "pięciu lub sześciu osób" ukształtował się – w przenośni o ile nie dosłownie – z jej wewnętrznej znajomości jego głębi i źródła.

Aby "przesłanie Kursu cudów nie było rozmieniane na drobne" czy wypaczane, przełożyłem na język polski szereg książek napisanych przez wybitnego znawcę tego dokumentu - dr Kennetha Wapnicka. Książki te służyły za podstawę prowadzonych przeze mnie od 7 lat zajęć. Ponieważ dotychczas omówiliśmy wszystkie podstawowe zagadnienia i zapoznaliśmy się z historią spisywania Kursu cudów, mamy odpowiednią perspektywę, by sięgnąć do nieco trudniejszego materiału, jakim jest tekst źródłowy (nazywany ur-tekstem). Zawarte w nim informacje jeszcze bardziej uwierzytelnią ten niezwykły dokument oraz pogłębią nasze rozumienie specyficznych zagadnień.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom dotychczasowych i przyszłych zajęć za udział i zaangażowanie. Bez Was, realizacja tego "cudownego" projektu nie byłaby możliwa.

Serdecznie zapraszam do udziału, życząc pokoju i radości

Cezary Urbański
(prowadzący zajęcia)

pobierz nieodpłatnie "Wprowadzenie" wraz z I rozdziałem materiałów źródłowych "Kursu cudów" (pdf)>

Na zdjęciu - amerykańskie, kompletne wydanie autentycznych materiałów "Kursu cudów" w formie, w jakiej zostały podyktowane (dar p. Małgorzaty z Kanady, za który z ogromną wdzięcznością dziękuję)


Rok 9, semestr III/IV - Tekst "Kursu cudów" - materiały źródłowe

Terminy

Numer

godziny

Miejsce

Temat zajęć

 

04.10.2017

W-1*

 

 

tylko zaocznie

Gaudeamus igitur! Rozpoczęcie III semestru zajęć WiAKC.

rozdziały XII - XV

04.11.2017

W-2*

12:00-16:00

Warszawa

1. Moje spotkanie z "Kursem"
2. Czy było fizyczne zmartwychwstanie?
3. Depresja; przekleństwo czy błogosławieństwo
4. Rozdział XVI tekstu źródłowego – "Przebaczanie złudzeń"

Posłuchaj... Listen to "Warsztaty_Kurs Cudów" on Spreaker.

02.12.2017
lub
09.12.2017

W-3*

12:00-16:00

Warszawa 1. .....
2. .....
3. Rozdział XVII tekstu źródłowego – "Przebaczenie a uzdrowienie"
 

W-4*

12:00-16:00

Warszawa  
  W-5    
  W-6    
  W-7    
  W-8    
  W-9    
  W-10    
01.07-31.09 -- -- Przerwa wakacyjna

* - dla ułatwienia, proszę podać numer wybranych warsztatów w "Komentarzach do zamówienia"

Rekomendacja: ze względu na materiał osobisty zawarty w "Urtekście", zaleca się wcześniejsze przeczytanie "Pozbawionej szczęśliwości. Historii Helen Schucman i spisywania Kursu cudów."

Miejsce spotkań: Warszawa - ul. Pańska 3/14

Opłaty:

  • z udziałem w comiesięcznych spotkaniach - 100 zł/zajęcia
  • bez udziału w comiesięcznych spotkaniach (tryb "zaoczny") – 50 zł/mies.
    przy wniesieniu opłaty za 5 miesięcy z góry - 10% rabat; za 10 miesięcy z góry - 20% rabat

Każdy student otrzymuje co miesiąc materiał do nauki (kolejne części "Urtekstu" wraz z kometarzami, minimum 50 stron) w formacie pdf na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu udziału (zamówieniu) lub inny, wskazany przez zamawiającego w "Komentarzach do zamówienia".

Uczestnicy trybu studiów z comiesięcznymi spotkaniami otrzymają gratis na koniec studiów (przewidywany czas - 4 semestry, czyli 20 miesięcy) jeden drukowany egzemplarz polskiego przekładu "Urtekstu".

Wszyscy uczestnicy zajęć organizowanych przez Wydawnictwo i Akademię "Kursu cudów" uprawnieni są do 40% zniżki na wszelkie wydawane przez nią publikacje.

 

ZGŁASZAM UDZIAŁ: <tryb z comiesięcznymi spotkaniami> <tryb zaoczny>

Dodatkowe informacje: 607 333 151

Materialy archiwalnePowrót do strony głównej

website copyright ©2006-2016 by Cezary Urbański